Menu

POLAK ROMAN

ur. 17.11.1923 - zm. 29.01.1944

Urodzony w Przybyszowie k. Częstochowy, syn Stanisława i Bronisławy. Przed wojną przybył do Stalowej Woli z rodziną; był uczniem szkoły zawodowej. W czasie okupacji od 1940 pracował w Zakładach Południowych, potem wcielony został do Baudienstu, następnie wrócił do Zakładów. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Pełkiniach k. Jarosławia. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


Lokalizacja grobu: B / F / 1