Menu

NADBEREŻNA CZESŁAWA

ur. 24.03.1928 - zm. 13.04.2007

Czesława Nadbereżna z d. Kupczyńska urodziła się dnia 24 marca 1928r. w Gajach Buczackich , woj. tarnopolskie na terenach późniejszego ZSRR. W dniu 28 czerwca 1952r. uzyskała dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra filologii niemieckiej - w ZSRR na Wydziale Filologii Germańskiej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu im. Jana Franki (Uniwersytet Jana Kazimierza). Od 24.07. 1952r. do chwili wyjazdu do Polski, tj. do 15.08.1957r. pracowała w charakterze nauczycielki języka niemieckiego w średniej szkole ogólnokształcącej w Jagielnicy. Przebieg jej pracy zawodowej był bardzo urozmaicony: Od 1 września 1957r. do 31 sierpnia 1958 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w Technikum Hutniczym. W dniu 30 października 1958r. otrzymała z Ministerstwa Oświaty dyplom nauczyciela uprawniający do nauczania języka rosyjskiego w zasadniczych szkołach zawodowych. Od 1września 1958r. do 31 sierpnia1959 r .była zatrudniona w Technikum Hutniczym w Stalowej Woli na stanowisku nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących. Jednocześnie od 1listopada 1958 r. uczyła j. rosyjskiego w Zasadniczej Szkole Hutniczo- Metalowej. 1 września 1959 r. podjęła pracę jako nauczyciel kontraktowy w Technikum Mechanicznym. W Liceum Ogólnokształcącym w Stalowej Woli pracowała od 1 września 1972r. Dnia 14 października 1973r. została powołana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie na stanowisko profesora szkoły średniej. W latach 1976r. do 1979 prowadziła dodatkowo zajęcia zlecone w charakterze lektora języków obcych w Punkcie Konsultacyjnym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. 1 lutego  1982r. uzyskała status nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Od 1 września 1984r. do 30  czerwca 1986r. wykonywała w tymże zespole szkół  obowiązki nauczyciela języka niemieckiego. W całym okresie swojej zawodowej pracy cieszyła się   uznaniem przełożonych i władz szkolnych, które doceniały jej znakomite przygotowanie merytoryczne w zakresie języków obcych: j. niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego. Za całokształt osiągnięć zawodowych na stanowisku pedagoga  odznaczono ją Złotym Krzyżem Zasługi w roku 1976. Odeszła na emeryturę 31 sierpnia 1986 roku. Zmarła 13 kwietnia 2007 i została pochowana na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.
 
 

Lokalizacja grobu: XXI / H / 12