Menu

BĘDKOWSKI ALEKSANDER

ur. 13.07.1917 - zm. 29.01.1944

Urodzony w Dańkówce pow. Będzin, syn Wincentego i Marii. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1941, przybył z Dąbrowy Górniczej. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni w Stalowej Woli. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Pełkiniach k. Jarosławia. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


Lokalizacja grobu: B / F / 1