Menu

SABEŁ FELIKS

ur. 20.07.1930 - zm. 10.08.2014

Feliks Sabeł, jeden ze znanych stalowowolskich inżynierów. Całe swoje życie związał z Hutą Stalowa Wola. Feliks Sabeł urodził się 20 lipca 1930 roku w Urzędowie w powiecie kraśnickim. Tam ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Po maturze podjął studia na wydziale mechanicznym Politechniki Warszawskiej. W czasie studiów odbywał praktykę dyplomową w Hucie Stalowa Wola. Po uzyskaniu dyplomu inżyniera w 1954 roku został skierowany do Huty Stalowa Wola. Pracował najpierw w biurach technologicznym i konstrukcyjnym, potem w wydziale produkcyjnym Zakładu Mechanicznego. Prawie całą karierę zawodową związał z kontrolą jakości produkcji. Kierował działem kontroli technicznej w ZM HSW. Później został kierownikiem działu serwisu. Przez blisko pięć lat pracował na placówce serwisowej stalowowolskich maszyn budowlanych w Belgardzie. Po powrocie z Jugosławii został mianowany szefem kontroli jakości Kombinatu HSW. Na tym stanowisku pracował do przejścia na emeryturę w 1991 roku. Działał w stalowowolskim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. Jako fachowiec był wysoko ceniony, w opiniach zaznaczono jego sumienność, pracowitość, znakomite umiejętności organizacyjne, a przede wszystkim był człowiekiem bezkonfliktowym nie tylko w pracy, ale w życiu prywatnym.


Lokalizacja grobu: B / E / 25