Menu

MUSIAŁ JERZY

ur. 04.04.1936 - zm. 21.07.2014

23 lipca 2014 roku na stalowowolskim cmentarzu został pochowany Jerzy Musiał, długoletni dyrektor Zakładu Remontowo-Budowlanego Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli. Żegnany był przez rodzinę, znajomych i licznych przyjaciół również z firm, z którymi związał swe zawodowe życie. Jerzy Musiał urodził się 4 kwietnia 1936 roku w Bukowcu Starym woj. Wielkopolskie. Po ukończeniu poznańskiego technikum budowlanego w latach 1955-59 pracował w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego. Był kierownikiem robót przy rozbudowie Elektrowni Stalowa Wola. Po odbyciu służby wojskowej na piętnaście lat związał się ze szkolnictwem zawodowym, był zastępcą dyrektora szkoły budowlanej do zajęć praktycznych. Potem wrócił do budownictwa. Był kierownikiem robót w tarnobrzeskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, m.in. pracował przy rozbudowie Huty Stalowa Wola. Krótko kierował Rejonowym Zakładem Wojewódzkiej Spółdzielni Budownictwa Wiejskiego w Zbydniowie. W 1997 roku podjął pracę na stanowisku dyrektora Zakładu Remontowo-Budowlanego w stalowowolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wydatnie przyczynił się do jej rozwoju. Z tego stanowiska odszedł na emeryturę. W ciągu swojej wieloletniej pracy w Stalowej Woli aktywnie współuczestniczył w rozbudowie miasta, Elektrowni Stalowa Wola, Huty Stalowa Wola, w budowie szkół. 


Lokalizacja grobu: XIV / J / 18