Menu

SUDOŁ JAN

ur. 08.12.1948 - zm. 29.11.2013

Urodził się 8 grudnia 1948 r. w Stalowej Woli. Ukończył stalowowolskie liceum ogólnokształcące w 1966 rok. Podjął studia na wydziale elektroniki na Politechnice Warszawskiej, które ukończył w 1972 roku. Od 1 sierpnia 1972 roku, będąc stypendystą Huty Stalowa Wola, rozpoczął pracę w Zakładzie Doświadczalnym HSW na stanowisku technologa. Całą karierę zawodową związał z Zakładem Doświadczalnym Huty, potem z przemianowanym na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych. Po latach awansował na kierownika działu badań i prób, w których rozpoczynał pracę zawodową. Po przejęciu w 2001r. OBRMZiT przez Hutę Stalowa Wola  S.A. został zastępcą dyrektora ds. badań Ośrodka Badawczo-Rozwojowego HSW S.A. W końcu maja 2004r. z powodu redukcji pracowników w Hucie przeszedł na świadczenia przedemerytalne. Jako kierownik i dyrektor Jan Sudoł cieszył się bardzo dobrą opinią, umiał znakomicie układać współpracę. Był bardzo dobrym i cenionym inżynierem. Dział w ,,Solidarności” , uczestniczył w wielkim strajku okupacyjnym ,,Solidarności” w Hucie Stalowa Wola w sierpniu 1988r. Żegnały Go na stalowowolskim cmentarzu liczne rzesze bliskich, przyjaciół, współpracowników, znajomych. Był to dobry człowiek. Cześć Jego pamięci.


Lokalizacja grobu: XLV / A / 5