SZMYD TADEUSZ

ur. 22.06.1932
zm. 03.11.2020
Lokalizacja grobu: XLVI  /  H  /  2
Plan cmentarza Grób opłacony do dnia  22.09.2036
Weryfikacja daty ważności grobu zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni, o czym zostaniesz poinformowany drogą mailową.
Obserwuj
Urszula i Mirosław z Rodzinami
05.11.2020, 15:45
Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmieci Wujka przesyłają najbliższym Ula i Mirek z Rodzinami.
Brat Stanisław z żoną
05.11.2020, 15:41
Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Brata składamy kondolencje i wyrazy współczucia dla najbliższych.
Osoby pochowane w grobie

SZMYD STANISŁAWA

ur. 09.10.1936   -   zm. 19.09.2016