BERKOWICZ MARIAN

ur. 12.08.1935
zm. 20.12.2012

Urodził się 12 sierpnia 1935 roku, w Lisowie k. Jasła. Ukończył Technikum Mechaniczne, uzyskując zawód technika mechanika kreślarza. Ma bardzo duże zasługi dla rozwoju ruchu literackiego w obecnym województwie podkarpackim. Był obecny przy zakładaniu 13 lutego 1960 roku Korespondencyjnego Klubu Młodych, a następnie Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica”. Debiutował jako poeta w tym samym 1960 roku na łamach niezwykle poczytnego wówczas tygodnika „Nowa Wieś”.

Wydał następujące tomiki poezji:

 • Świątki przydrożne (1983)
 • Aby świat stał się przejezdny (1988)
 • Mijając przykre (1993)
 • Ptaki lecą do godności (1993)
 • Gehenna bardziej się nachyla (1998)
 • Świat z nadziei (1999)
 • Dłuższa podróż (2000)
 • Pamięć w oku (2003)
 • Podszepty żądzy (2004)
 • Nawiązania (2006)
 • Motywy (2008)
 • Wymóg czasu (2009)

Był laureatem wielu konkursów ogólnopolskich:

 • Laureat nagrody Związku Literatów Polskich oddział w Rzeszowie "Złote Pióro" - za tomik "Gehenna bardziej się nachyla" (1998).
 • Laureat Literackiej Nagrody Miasta Stalowej Woli "Gałązka sosny" za 2000 rok w dziedzinie poezji za całokształt swej twórczości, a szczególnie za tomik poezji "Dłuższa podróż".
 • Nagroda im. Andrzeja i Władysława Strumskich za Najlepsze Debiuty Podkarpacia - (2005).
 • Odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi za działalność literacką.
Lokalizacja grobu: XL  /  D  /  15
Plan cmentarza Grób opłacony bezterminowo
Weryfikacja daty ważności grobu zostanie przeprowadzona w terminie do 7 dni, o czym zostaniesz poinformowany drogą mailową.
Obserwuj
Osoby pochowane w grobie

BERKOWICZ IRENA

ur. 20.10.1933   -   zm. 22.05.2010