Menu

Lokalizacja grobu: XX / B / 3


GÓRSKA HELENA

ur. 01.08.1904    -    zm. 22.05.1995

GÓRSKA ZOFIA

ur. 04.10.1943    -    zm. 06.06.1987

GÓRSKI WACŁAW KAZIMIERZ

ur. 16.12.1907    -    zm. 03.06.1992

PAWLIK MARIA

ur. 27.12.1935    -    zm. 23.09.2011

PAWLIK MARIA

Maria Pawlik z d. Górska. Lekarz medycyny. Życie jej nie oszczędzało. Dzieciństwo w okresie wojennym, pobyt w więzieniu ojca po wojnie, owdowienie w młodym wieku. Mimo to uparta w dążeniu do celów, chłonąca wiedzę, uczciwa, pracowita. Szkołę średnią  kończyła eksternistycznie. Mając 21 lat posiadała dyplom lekarza otrzymany na UMCS w Lublinie. Zdobywając szybko oba stopnie specjalizacji lekarskiej została najmłodszym w Polsce ordynatorem Oddziału Noworodków, w Szpitalu Miejskim w Jaworznie. Poświęciła się bez reszty niesieniu pomocy małym pacjentom. W 1979 roku, po śmierci ciężko i długo chorującego męża,  kierując się troską o rodziców wróciła do Stalowej Woli. Tutaj pracowała w przychodniach w Rozwadowie a potem kierowała przychodnią nr.6 w Stalowej Woli. Wspominamy ją jako skromną osobę która nie umiała odmawiać pomocy, która nie wyciągała rąk po zaszczyty, która szanowała innych a tak trudno było jej dbać o siebie. Odeszła od nas we wrześniu 2011 roku. Żegnała ją rzesza jej pacjentów, znajomych i rodzina. Jak określić krótko Marię? Była dobrym człowiekiem. Cześć jej pamięci.


GÓRSKA HELENA

Helena Górska z d. Lewkowicz. Nauczyciel, wychowawca, patriota. Osoba sprawiedliwa, wymagająca choć przede wszystkim od siebie. Zawsze gotowa pomóc innym, nieustannie pracująca. Małżonka Wacława Górskiego, którego  wspierała jako żona i przyjaciel w  walce o suwerenną ojczyznę. Wraz z mężem, jako osoba bardzo dobrze wykształcona tworzyła podwaliny szkolnictwa Stalowej Woli przed wojną, prowadziła tajne nauczanie w czasach okupacji. Była wiele lat nauczycielem i wychowawcą młodzieży przed i po wojnie. Uczyła nie tylko przedmiotów szkolnych ale także wiedzy o świecie, kultury czy po prostu życia. Ukierunkowała pozytywnie pokolenia młodzieży. Wychowała trzy córki radząc sobie z trudnościami spowodowanymi wojną i uwięzieniem politycznym męża. Dzięki  roztropności, wytrwałości i oszczędności  potrafiła zbudować dom, ten metafizyczny i ten murowany, potrafiła zapewnić  godziwe życie swojej rodzinie. Wszystko to godziła z pracą, w trakcie której zawsze znajdowała czas dla wszystkich. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Odeszła  w maju 1995 roku. Pożegnali ją jej uczniowie, znajomi i rodzina. Motto życia Heleny? Praca, praca, praca. Cześć Jej pamięci.


GÓRSKI WACŁAW

Wacław Górski. Człowiek  wielkiego serca i uczciwości, patriota i oddany pedagog, którego celem nadrzędnym była wolna Polska i jej służenie. Profesor był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, znającym kilka języków. Posiadał także nieprzeciętne zdolności manualne, co bardzo przydało się jego rodzinie w trudnych czasach. Uczestniczył, decyzją rządu RP w tworzeniu Stalowej Woli jako budowniczy szkolnictwa w nowo powstałym mieście - organizując szkołę powszechną, której był pierwszym kierownikiem. W czasie okupacji prowadząc wraz z żoną Heleną tajne nauczanie walczył również w szeregach AK z niemieckim okupantem. Skutecznie ukrywał się przed gestapo, a po wyzwoleniu zaangażował się w rozwój szkolnictwa Stalowej Woli. Niestety ówczesne „wolne” władze postanowiły dostosować historię do swojej ideologii na co W. Górski jak  wielu innych polskich patriotów zgodzić się nie mógł. Przeciwstawiał się działając w organizacji „Wolność i Niepodległość,” w której niestety znaleźli się także donosiciele UB. Ich działanie spowodowało uwięzienie profesora na cztery lata w więzieniu, mi. in. we Wronkach i Strzelcach Opolskich; w nieludzkich warunkach. Po latach wspominał, że przetrzymał to dzięki nauczaniu współwięźniów historii oraz czytania i pisania. Niestety do końca życia odczuwał problemy zdrowotne związane z uwięzieniem. Potem przez kilka lat wykonywał różne prace, także fizyczne aby utrzymać rodzinę. Następnie pracował jako nauczyciel w Liceum ogólnokształcącym dla pracujących, studiował pedagogikę i psychologię. Pracował w Poradni psychologicznej w Rzeszowie.  Niestety, mimo wybitnych zdolności do pracy naukowej nie mógł się wzbić na jej wyżyny, jako człowiek uznany za wroga systemu PRL. W czasach Solidarności Profesor współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej w Stalowej Woli. Zmęczony życiem, schorowany doczekał duchowego zadośćuczynienia - wolnej Ojczyzny. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Zmarł w czerwcu 1992r. Ostatniego pożegnania w obecności  tłumów bliższych i dalszych znajomych, jego uczniów i rodziny dokonał biskup Frankowski. Po jego śmierci szkoła którą budował została nazwana jego imieniem. Władze Stalowej Woli nazwały też jedną z ulic jego imieniem. Kim był Wacław Górski? Człowiekiem, który  kochał ludzi. Cześć Jego pamięci.


 
 * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.K
26.11.2016, 17:18
Smutno bez Ciebie, Babciu

uczniowie PSP1
16.11.2015, 15:48
Pamiętamy

Uczńiowie PSP1
02.11.2015, 15:55
Pamiętamy