Menu

Lokalizacja grobu: B / F / 1


BEŁŻYŃSKI STANISŁAW

ur. 16.07.1911    -    zm. 18.05.1944

BEŁŻYŃSKI STANISŁAW

Urodzony w Warszawie, syn Mieczysława i Kazimiery z d. Szafarkiewicz. Absolwent studiów filozoficznych na Uniwersytecie Poznańskim, asystent prof. Floriana Znanieckiego. Walczył w kampanii wrześniowej. Wysiedlony przez Niemców wraz z rodziną z Poznania, zamieszkał w Nisku. Aresztowany w 1940 trafił do Oświęcimia, skąd został zwolniony dzięki staraniom matki. Zamieszkał w Stalowej Woli, pracował w Zakładach Południowych, w grudniu 1943 przeszedł do podziemia. Był szefem Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej obwodu stalowowolsko-niżańskiego; nosił pseudonim „Kret”. Zginął podczas próby wyrwania się z odkrytej przez gestapo bazy Kedywu w Rozwadowie. Pochowany początkowo na cmentarzu w Rozwadowie. Żona, Krystyna z d. Krzyżaniak, zginęła w Powstaniu Warszawskim. Dzieci: Magdalena, Edyta. Zwłoki jego w 1947 roku przeniesiono z Rozwadowa do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. Imię Stanisława Bełżyńskiego od 1992 roku nosi ulica Stalowej Woli-Rozwadowie, przy której zginął. (Oprac. na podst. „Regionalnego Słownika Biograficznego. Stalowa Wola, Nisko i okolice” t.I oraz książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


BĘDKOWSKI ALEKSANDER

Urodzony w Dańkówce pow. Będzin, syn Wincentego i Marii. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1941, przybył z Dąbrowy Górniczej. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni w Stalowej Woli. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Pełkiniach k. Jarosławia. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


CHWASTIKOW ALEKSANDER

Urodzony w Sosnowcu, syn Szymona i Heleny. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 30 sierpnia 1939, przybył z Sosnowca. Należał w Stalowej Woli w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni; nosił pseudonim „Bojowiec”. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


GORGOŃ JÓZEF

Urodzony w Buștenari (Rumunia), syn Grzegorza i Genowefy. Maturę uzyskał w Krośnie. Pracował w Zakładach Południowych jako urzędnik, najpierw od 1937 w Katowicach, potem od 1938 w Stalowej Woli. Podczas okupacji należał do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Woli Zarczyckiej. Żonaty; dzieci: Lech, Aleksandra. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


GRUSZKA BOGUSŁAW

Urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim, syn Władysława i Marii. Od 1939 mieszkał w Stalowej woli, rodzina przybyła tu z Sarzyny. W czasie okupacji był uczniem szkoły przyzakładowej i pracował jako pomocnik ślusarza. Od grudnia 1943 członek oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej „Ojca Jana”(Franciszek Przysiężniak); miał pseudonim „Wojnicz”. Zginął w walce z Niemcami we wsi Graba k. Jarocina. Po wojnie zwłoki ekshumowano z Graby 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


HOLEKSA ALOJZY

Urodzony w Cieszynie, syn Jana i Anny. Pracował w Zakładach Południowych w wydziale finansowo-księgowym, najpierw od 1937 w Katowicach, potem od 1938 w Stalowej Woli. W czasie okupacji został pierwszym komendantem Narodowej Organizacji Wojskowej w Stalowej Woli. Aresztowany w maju 1940 r., więziony w Tarnowie. We wrześniu zwolniony, wrócił do pracy w ZP. Należał do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. „Regionalnego Słownika Biograficznego. Stalowa Wola, Nisko i okolice” t.II oraz książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


JANUSZEK MARIAN

Urodzony w Zawierciu, syn Tomasza i Ludwiki z d. Frączyk. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1939, przybył z Sosnowca. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Żonaty; córka Genowefa. Po wojnie zwłoki jego ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KAJZER ZYGMUNT

Urodzony w Żyradowie, syn Jana i Kazimiery. Brat Jan ps. „Wieża”, siostra Zofia Kasprzycka. Od 1938 mieszkał w Stalowej Woli, uczył się w liceum. W czasie okupacji pracował najpierw w kinie, następnie w Zakładach Południowych. W grudniu 1943 przeszedł do podziemia. Był żołnierzem Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej obwodu stalowowolsko-niżańskiego; nosił pseudonim „Mały”. Zginął w czasie potyczki z Niemcami w Nisku. Pochowany początkowo na cmentarzu w Rozwadowie. Zwłoki jego w 1947 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KARASIŃSKI CZESŁAW

Urodzony w Pałecznicy pow. Miechów, syn Teofila i Agnieszki z d. Podsiadło. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1940, przybył z Sosnowca. Należał do Armii Krajowej. W marcu 1944 przeszedł do podziemia. Był partyzantem w oddziale „Kmicica” (Jan Orzeł); nosił pseudonim”Oczko”. Zginął w czasie obławy niemieckiej w Ulanowie i tam był początkowo pochowany. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku, przewieziono do Stalowej Woli i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KATA FRANCISZEK

Urodzony w Przyszowie, syn Jana i Katarzyny. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1940. Mieszkał w Charzewicach. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KAZIMIERCZAK KAZIMIERZ

Urodzony w Poznaniu, syn Stefana i Antoniny z d. Kawałek. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego. Wysiedlony przez Niemców z Poznania, zamieszkał w Stalowej Woli od 1940 i pracował w Zakładach Południowych. Był w czasie okupacji jednym z organizatorów antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni w Stalowej Woli. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Żonaty. Po wojnie jego zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KORFEL STANISŁAW

Urodzony w Przybenicach pow. Pińczów, syn Jana i Zofii. Pracował w Zakładach Południowych od 1938 najpierw w biurze technicznym Katowicach, potem w Stalowej Woli. Podczas okupacji był członkiem Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej obwodu stalowowolsko-niżańskiego. W 1944 przeszedł do podziemia. Miał pseudonim „Korski”. Zginął w czasie obławy niemieckiej w Ulanowie. Żonaty, dzieci: Marek i Zofia. Został pochowany początkowo w Ulanowie. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku, przewieziono do Stalowej Woli i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KOTWICA FRANCISZEK

Od grudnia 1943 członek oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej „Ojca Jana” (Franciszek Przysiężniak). Zginął w walce z Niemcami we wsi Graba k. Jarocina. Pochowany początkowo w Ulanowie. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku, przewieziono do Stalowej Woli i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KUBIKOWSKI JERZY

Urodzony w Żyradowie, syn Władysława i Jadwigi z d. Żukowskiej. Od 1938 mieszkał w Stalowej Woli, rodzina przybyła ze Skarżyska-Kamiennej. Przed wojną uczył się w gimnazjum. W czasie okupacji od 1942 pracował w Zakładach Południowych. W grudniu 1943 przeszedł do podziemia, do oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej „Ojca Jana”(Franciszek Przysiężniak); miał pseudonim „Mars”. Zginął w walce z Niemcami we wsi Graba k. Jarocina. Pochowany początkowo w Ulanowie. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku, przewieziono do Stalowej Woli i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. Na grobowcu rodzinnym Kubikowskich jest ponadto tablica, upamiętniająca Jerzego. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


KUZIOR ZDZISŁAW

Urodzony w Sosnowcu, syn Jana i Zofii z d. Kaczmarska. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1942. Przybył z Krakowa. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Woli Zarczyckiej k. Sarzyny. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


MARCINKOWSKI ANTONI

Urodzony w Czeladzi, syn Wojciecha i Julianny. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1939. Walczył w kampanii wrześniowej, po czym wrócił do Stalowej Woli. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Pełkiniach k. Jarosławia. Żonaty; córka Halina. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


MUSZYŃSKI PIOTR

Urodzony w Będzinie, syn Franciszka i Anieli. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1938, przybył z Sosnowca. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


OCHĘDZAN ANTONI

Urodzony w Żdżarach pow. Wieluń, syn Walentego i Magdaleny. Pracował w Stalowej Woli od 1939 przy budowie huty aluminium. Mieszkał w Pławie (Bykówka). W Zakładach Południowych w Stalowej Woli pracował od 1940. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Żonaty; dzieci: Krystyna, Zdzisław. Po wojnie jego zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


OLSZEWSKI CZESŁAW

Urodzony w Sosnowcu, syn Mikołaja i Franciszki. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1941. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Żonaty; syn Ryszard. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


PATEREK RUDOLF

Urodzony w Wólce Turebskiej, syn Jana i Joanny z d. Mierzwa. Ukończył studia handlowe w Krakowie. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1938 w wydziale finansowo-księgowym. Przybył z Katowic. Walczył w kampanii wrześniowej, po czym wrócił do Stalowej Woli. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Pełkiniach k. Jarosławia. Żona Małgorzata z d. Dropińska (ślub w październiku 1943). Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


PERKOWSKI ALFRED

Urodzony w Warszawie, syn Stanisława i Marii. Przed wojną przybył do Stalowej Woli z rodziną; był uczniem szkoły zawodowej. W czasie okupacji pracował w Zakładach Południowych, był żołnierzem AK w placówce Stalowa Wola. Od grudnia 1943 członek oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej „Ojca Jana”(Franciszek Przysiężniak). Nosił pseudonim „Jur”. Zginął w walce z Niemcami we wsi Graba k. Jarocina. Po wojnie zwłoki ekshumowano z Graby 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


PIECHA LUDWIK

Urodzony w Kuźni ligockiej pow. Rybnik. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1939, wcześniej był zatrudniony w hucie Silesia. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Żonaty; dzieci: Krystyna, Teodozja, Teodor. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


POLAK ROMAN

Urodzony w Przybyszowie k. Częstochowy, syn Stanisława i Bronisławy. Przed wojną przybył do Stalowej Woli z rodziną; był uczniem szkoły zawodowej. W czasie okupacji od 1940 pracował w Zakładach Południowych, potem wcielony został do Baudienstu, następnie wrócił do Zakładów. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Pełkiniach k. Jarosławia. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


RADZIO STANISŁAW

partyzant z oddziału AL Juliana Kaczmarczyka, zginął koło Jarocina i tam był początkowo pochowany. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku, przewieziono do Stalowej Woli i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


SZUMBARSKI ZDZISŁAW

Urodzony w Dąbrowie Górniczej, syn Wojciecha i Marianny. Przybył do Stalowej Woli z rodziną w 1940, do swoich krewnych, i podjął pracę w Zakładach Południowych. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. W grudniu 1943 przeszedł do podziemia, do oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej „Ojca Jana”(Franciszek Przysiężniak); miał pseudonim „Kali”. Zginął w walce z Niemcami we wsi Graba k. Jarocina. Po wojnie zwłoki ekshumowano z Graby 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


SZUMBARSKI ŻYTOMIERZ

Urodzony w Dąbrowie Górniczej, syn Wojciecha i Marianny, młodszy brat Zdzisława. Przybył do Stalowej Woli z rodziną w 1940 i podjął pracę w Zakładach Południowych. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. W grudniu 1943 przeszedł do podziemia, do oddziału partyzanckiego Narodowej Organizacji Wojskowej „Ojca Jana”(Franciszek Przysiężniak); miał pseudonim „Ziuk”. Zginął w walce z Niemcami we wsi Graba k. Jarocina. Po wojnie zwłoki ekshumowano z Graby 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


SZUMIELEWICZ TADEUSZ

Urodzony w Muszynie pow. Nowy Sącz, syn Władysława i Marii z d. Motyka. Przybył z Warszawy z rodziną do Stalowej Woli przed wojną, uczył się w liceum. W czasie okupacji pracował w Zakładach Południowych i kontynuował naukę na tajnych kompletach, gdzie zdał maturę w 1941 roku. Na początku 1944 przeszedł do podziemia. Był żołnierzem Kedywu (Kierownictwa Dywersji) Armii Krajowej obwodu stalowowolsko-niżańskiego i łącznikiem komendy obwodu z oddziałem partyzanckim „Kmicica”. Nosił pseudonim „Ted”. Został zamordowany w rejonie Jarocina przez komunistyczne ugrupowanie partyzanckie. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. Jego starszy brat, Stanisław, 18 maja 1944 został ciężko ranny podczas próby wyrwania się z odkrytej przez gestapo bazy Kedywu w Rozwadowie. Zabrany przez gestapowców, zmarł – miejsce jego pochówku nie jest znane. Imię Braci Szumielewiczów nosi od 1992 ulica w Stalowej Woli-Rozwadowie. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


TOMALIK ROBERT

Urodzony w Kozach koło Krakowa, syn Wojciecha i Zuzanny. Absolwent szkoły rzemieślniczej w Bielsku. Pracował w Zakładach Południowych w Stalowej Woli od 1939. Należał w czasie okupacji do Armii Krajowej. Był partyzantem w oddziale AK „Kmicica” (Jan Orzeł); miał pseudonim „Łysy” Zginął w czasie ataku na zarządzany przez Niemców majątek pod Tarnogrodem. Żonaty. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku, przewieziono do Stalowej Woli i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


WALASEK STEFAN

Urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim, syn Józefa i Balbiny. Pod koniec 1939 roku przybył do Stalowej Woli i podjął pracę w Zakładach Południowych w Stalowej Woli. Należał w czasie okupacji do antyniemieckiej organizacji Korpus Zachodni. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w Woli Zarczyckiej k. Sarzyny. Zwłoki jego w 1946 roku przeniesiono do Mauzoleum na cmentarzu w Stalowej Woli. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


WESŁOUCH BRONISŁAW

Urodzony na Polesiu, syn Konrada, policjanta, który zginął w 1940 w Miednoje, i Anny z d. Błockiej. Walczył w oddziale partyzanckim im. Tadeusza Kościuszki wchodzącym w skład radzieckiej brygady partyzanckiej, a następnie w skład 1 Brygady Armii Ludowej Ziemi Lubelskiej. Zginął niedaleko Janowa Lubelskiego pod koniec kwietnia 1944. Pochowany początkowo pod dębem wkoło wsi Nalepy. Po wojnie zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku, przewieziono do Stalowej Woli i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”, wspomnień Stanisława Supruniuka „Z Polesia do Warszawy” i Listy Katyńskiej).


ZAGOŹDZIŃSKI WIESŁAW

Urodzony w Warszawie, syn Wacława i Zenaidy. Przybył z rodziną do Stalowej Woli w 1938 roku, uczył się w liceum. W czasie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach, gdzie zdał maturę. Pracował wówczas w spółdzielni spożywców Społem w Stalowej Woli, potem w Zakładach Południowych. W czasie okupacji należał do Narodowej Organizacji Wojskowej, a następnie do Korpusu Zachodniego. Aresztowany w grudniu 1943 roku, rozstrzelany przez Niemców w lesie koło Elektrowni w Stalowej Woli. Zwłoki ekshumowano 31 października 1945 roku i uroczyście złożono w podziemiach Mauzoleum 1 listopada 1945. (Oprac. na podst. książek Dionizego Garbacza: „Brunatne lata” i „Czas nadziei”).


PILCH KAROL

Karol Pilch ur. 11.09.1901 r. w Cieszanowie, syn Józefa i Izabeli z d. Jankowicz, żonaty z Bronisławą z d. Kozimur, zamieszkały przed aresztowaniem w Stalowej Woli, został przywieziony do KL Auschwitz w dniu 6.04.1941 r. transportem z Krakowa. W obozie oznaczony jako polski więzień polityczny (P.Pole) numerem 12063. W dniu 27.02.1942 r. odnotowano jego zgon. Jako oficjalną przyczynę zgonu władze obozowe podały Lungentuberkulose – gruźlicę płuc.

 

Podstawa informacji:

  • Numerowe i nazwiskowe wykazy transportów przybyłych do KL Auschwitz
  • Zbiór fotografii obozowych więźniów
  • Ksiązka szpitala obozowego – rtg
  • Książka stanów dziennych
  • Numerowe spisy więźniów zmarłych w obozie
  • Księgi zgonów w KL Auschwitz

 
 * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.Joanna Czajka
01.11.2018, 12:22
SPIJCIE SPOKOJNIE

Fundacja KEDYW - www.KedywAK.pl
22.01.2017, 22:35
Cheść i Chwała Bohaterom!

Fundacja Przywróćmy Pamięć
18.05.2015, 15:19
Cześć i Chwała Bohaterom!