Menu

Lokalizacja grobu: A / H / 3


TYCHOWSKA-WIDERA ALDONA

ur. 04.08.1937    -    zm. 18.12.2020

TYCHOWSKA JADWIGA

ur. 26.07.1907    -    zm. 19.03.1960

TYCHOWSKI WIKTOR

ur. 01.09.1894    -    zm. 05.12.1961

TYCHOWSKA JADWIGA

Urodziła się we Lwowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum w latach 1927-1932 studiowała na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W czerwcu 1933 roku otrzymała dyplom lekarza, a w styczniu 1933 roku dyplom doktora medycyny na tymże Uniwersytecie. Od roku 1931-36 była kolejno asystentem i starszym asystentem w katedrze Fizjologii Uniwersytetu Lwowskiego. W latach 1933-38 odbywała specjalizację w Klinice Stomatologicznej we Lwowie i otrzymała tytuł specjalisty stomatologa w 1939 r. Od 1938-1943 roku pracowała jako lekarz stomatolog w I Poliklinice Stomatologicznej we Lwowie. W 1950 roku, jako lekarz stomatolog rozpoczęła pracę w Stalowej Woli, do 1952 r. jako kierownik Ambulatorium Dentystycznego i Przychodni. W 1954 roku rozpoczęła pracę w Pracowni Chemiczno–Bakteriologicznej w Stalowej Woli, a w 1956 roku uzyskała tytuł lekarza specjalisty analityki. Zmarła 19 marca 1960 roku. Była typem lekarza społecznika angażującego się w różne akcje pomocy ludziom. Brała udział w licznych „białych niedzielach” poświęcając swój czas pacjentom.
 
 

TYCHOWSKI WIKTOR

Urodził się w Borszczowie w woj. tarnopolskim (obecnie Ukraina). Naukę w gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie ukończył w 1912 roku. Następnie podjął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, które ukończył w 1921r. W latach 1923-24 przebywał w Stanach Zjednoczonych jako stypendysta Fundacji Rockefellera. Na podstawie wielu prac naukowych, dotyczących szczególnie filozofii układu nerwowego oraz biochemicznych procesów ustrojowych uzyskuje habilitację z zakresu fizjologii. Od 1932 do 1936 roku był Kierownikiem Instytutu Fizjologii na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza. W roku 1936 podejmuje pracę i specjalizację w Klinice Stomatologii Uniwersytetu oraz w Ubezpieczalni Społecznej we Lwowie. W 1951 r. rozpoczyna pracę w Stalowej Woli. Organizuje tutaj Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego, której zostaje kierownikiem. Równocześnie nadzoruje pracę Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Po utworzeniu Stacji Badań Serca zostaje jej szefem. Dr Tychowski podnosi nadal swoje kwalifikacje w zakresie analityki lekarskiej, uzyskując tytuł specjalisty w 1953 roku. Od tego roku obejmuje stanowisko kierownika Pracowni Chemiczno-Bakteriologicznej w Stalowej Woli. W dziedzinie tej dyscypliny lekarskiej zostaje powołany na konsultanta wojewódzkiego oraz biegłego do spraw analityki przy Okręgowym Sądzie Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie. Dr. Tychowski w stalowowolskiej służbie zdrowia zorganizował, rozbudował i udoskonalił funkcję i działalność pracowni analitycznej, co w okresie rozwoju całej służby zdrowia miało wielkie znaczenie, tak dla lekarzy, jak również leczonych pacjentów. Był wrażliwym i skromnym człowiekiem. Zmarł w grudniu 1961 roku.
 
 

 
 * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.E i A Nyczowie
30.12.2020, 10:10
Aldonko zostaniesz w naszej pamięci Wyrazy współczucia dla Rodziny

E i A Nyczowie
30.12.2020, 10:10
Aldonko zostaniesz w naszej pamięci Wyrazy współczucia dla Rodziny

Beata (Nowicka)Dąbrowska z ul.Na
25.12.2020, 18:59
Panie Tomku i Krzysztofie przyjmijcie wyrazy współczucia z powodu straty żony i mamy. Pani Aldono zostanie Pani w mojej pamięci.

wnuczka Beata
21.12.2020, 09:32
Babciu zawsze będę pamiętać twój uśmiech!

Syn Boguslaw
21.12.2020, 07:50
Żagnaj Mamo. Jeszcze się zobaczymy....