Menu

ZAREMSKI MARIAN

ur. 26.04.1921 - zm. 16.07.2000

Marian Zaremski urodził się w Ulanowie 26 kwietnia 1921 roku w rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu szkoły powszechnej jeszcze jako chłopiec pracował przy budowie Stalowej Woli w firmie Olszak-Żeleski. W okresie okupacji związał się z podziemiem Batalionów Chłopskich. W 1944 roku wcielony do wojska, odbył się kurs oficerski w Lublinie. Zdemobilizowany w 1947 roku w stopniu podporucznika osiedlił się w Szczecinie. Potem został burmistrzem Maszewa, a następnie przewodniczącym PMRN. W 1954 r. przybył do Stalowej Woli, gdzie objął stanowisko kierownika wydziału organizacyjno-prawnego. Był najpierw wiceprzewodniczącym PMRN, a w listopadzie 1956 r. przewodniczącym. Dzięki jego inicjatywie zbudowano w Stalowej Woli nowe ujęcie wody, dzięki czemu uniezależniono dostawę wody do miasta od ujęcia w Hucie. Wtedy też powstała pierwsza baza Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy dzisiejszej ulicy Komunalnej.

Za jego kadencji rozpoczęto na szeroką skalę gazyfikację miasta oraz podłączenie sieci centralnego ogrzewania do stalowowolskiej elektrowni. Wtedy zlikwidowano niewydajne osiedlowe kotłownie. W 1962 r. został dyrektorem Miejskiego Handlu Detalicznego Artykułami Przemysłowymi, potem był dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którego siedzibę usytuował Stalowej Woli. Rozbudował w czasie pracy w MPGK i WPGKiM bazę stalowowolskiej gospodarki komunalnej. Ukończył zaocznie studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie  M. Curie-Składowskiej w Lublinie. Ze stanowiska dyr. WPGKiM w 1982 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 16 lipca 2000 r.


Lokalizacja grobu: XV / N / 19