Menu

GÓRSKI WACŁAW

ur. 16.12.1907 - zm. 03.06.1992

Wacław Górski. Człowiek  wielkiego serca i uczciwości, patriota i oddany pedagog, którego celem nadrzędnym była wolna Polska i jej służenie. Profesor był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, znającym kilka języków. Posiadał także nieprzeciętne zdolności manualne, co bardzo przydało się jego rodzinie w trudnych czasach. Uczestniczył, decyzją rządu RP w tworzeniu Stalowej Woli jako budowniczy szkolnictwa w nowo powstałym mieście - organizując szkołę powszechną, której był pierwszym kierownikiem. W czasie okupacji prowadząc wraz z żoną Heleną tajne nauczanie walczył również w szeregach AK z niemieckim okupantem. Skutecznie ukrywał się przed gestapo, a po wyzwoleniu zaangażował się w rozwój szkolnictwa Stalowej Woli. Niestety ówczesne „wolne” władze postanowiły dostosować historię do swojej ideologii na co W. Górski jak  wielu innych polskich patriotów zgodzić się nie mógł. Przeciwstawiał się działając w organizacji „Wolność i Niepodległość,” w której niestety znaleźli się także donosiciele UB. Ich działanie spowodowało uwięzienie profesora na cztery lata w więzieniu, mi. in. we Wronkach i Strzelcach Opolskich; w nieludzkich warunkach. Po latach wspominał, że przetrzymał to dzięki nauczaniu współwięźniów historii oraz czytania i pisania. Niestety do końca życia odczuwał problemy zdrowotne związane z uwięzieniem. Potem przez kilka lat wykonywał różne prace, także fizyczne aby utrzymać rodzinę. Następnie pracował jako nauczyciel w Liceum ogólnokształcącym dla pracujących, studiował pedagogikę i psychologię. Pracował w Poradni psychologicznej w Rzeszowie.  Niestety, mimo wybitnych zdolności do pracy naukowej nie mógł się wzbić na jej wyżyny, jako człowiek uznany za wroga systemu PRL. W czasach Solidarności Profesor współtworzył Klub Inteligencji Katolickiej w Stalowej Woli. Zmęczony życiem, schorowany doczekał duchowego zadośćuczynienia - wolnej Ojczyzny. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta. Zmarł w czerwcu 1992r. Ostatniego pożegnania w obecności  tłumów bliższych i dalszych znajomych, jego uczniów i rodziny dokonał biskup Frankowski. Po jego śmierci szkoła którą budował została nazwana jego imieniem. Władze Stalowej Woli nazwały też jedną z ulic jego imieniem. Kim był Wacław Górski? Człowiekiem, który  kochał ludzi. Cześć Jego pamięci.


Lokalizacja grobu: XX / B / 3