Menu

KORKOWSKA ELŻBIETA

ur. 18.08.1942 - zm. 25.10.2014

Elżbieta Korkowska - długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli. Urodziła się w 1942 r. w Warszawie. W Gorlicach uczęszczała do szkoły podstawowej oraz do Liceum Pedagogicznego. Kontynuowała naukę w Studium Nauczycielskim w Krośnie. Następnie podjęła studia w WSP w Rzeszowie. W 1963 r. przybyła do Stalowej Woli, gdzie rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 3 jako nauczyciel śpiewu. Od początku istnienia Szkoły Podstawowej nr 7, tj. od 1971 r., swoje losy związała z tą placówką. Najpierw jako nauczyciel i wychowawca, następnie jako zastępca dyrektora szkoły, by przez kolejne 16 lat kierować największą szkołą w mieście. Elżbieta Korkowska była inicjatorką powstania w 1993 r. pierwszej klasy integracyjnej w mieście i ówczesnym województwie tarnobrzeskim. Jej pasją była muzyka, a ambicją, by PSP z OI nr 7 była przyjazna i otwarta na ucznia. Za swoją pracę otrzymała nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Złoty Krzyż Zasługi oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Została uznana za Zasłużoną dla Miasta Stalowa Wola. Od 2002 r. przebywała na emeryturze. Zostanie zapamiętana jako mądry, dobry i szlachetny człowiek, ceniony nauczyciel, wychowawca, wspaniały dyrektor, pracą i sercem oddana uczniom, nauczycielom i rodzicom. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.


Lokalizacja grobu: VII / F / 4