Menu

Statystyki cmentarza

Statystyki dotyczące wieku osób zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.

Sposób liczenia: Suma wieku osób zmarłych w danym przedziale czasu podzielona przez ilość osób zmarłych w danym przedziale czasu. Statystyki obejmują osoby zmarłe powyżej 18 roku życia.