Menu

Regulamin

REGULAMIN USŁUGI WIRTUALNY ZNICZ

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu jest firma Memento Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Ofiar Katynia 59A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144725, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, NIP 865-000-40-18.
 3. Administrator udostępnia Serwis od dnia 1.12.2013 r. do odwołania.

§ 2. Definicje pojęć

 1. Administrator - właściciel Serwisu,
 2. Regulamin - regulamin korzystania z Serwisu
 3. Serwis - serwis internetowy www.memento.com.pl 
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, która postawiła Wirtualny znicz. Moderator identyfikuje Użytkownika po adresie email.
 5. Moderator - osoba zarządzająca Serwisem
 6. Wirtualny znicz - pojedyncza grafika animowanego znicza, pojedyncza grafika wiązanki kwiatów lub pojedyncza grafika animowanego znicza i wiązanki kwiatów połączona z możliwością dodania Wpisu upamiętniającego 
 7. Wpis upamiętniający - pojedyncza wypowiedź Użytkownika 

§ 3. Użytkowanie usługi Wirtualny znicz

 1. Wirtualny znicz jest bezpłatny i nie trzeba zakładać konta lub logować się by poruszać się po serwisie.
 2. Użytkownik może postawić tylko i wyłącznie jeden Wirtualny znicz na jednym grobie co 14 dni.
 3. Aktywacja Wirtualnego znicza oraz dodanie Wpisu upamiętniającego następuje poprzez wyszukanie osoby zmarłej z poziomu wyszukiwarki grobów lub nekrologów, wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Użytkownika i potwierdzeniu linka aktywacyjnego wysłanego na jego adres email.
 4. Poprzez wypełnienie formularza w Serwisie i jego zatwierdzenie Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na potrzeby realizacji usługi.
 5. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku korzystania z Serwisu.
 7. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Użytkownik zobowiązuje się:
  1. uzupełnić dane zgodnie z prawdą,
  2. pisać poprawnie z zachowaniem zasad języka polskiego.
 8. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Użytkownikowi zabrania się:
  1. dokonywać wpisów wyłącznie DUŻYMI LITERAMI, bądź na PrZeMiAn,
  2. dokonywać wpisów obelżywych, sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste osób trzecich,
  3. dokonywać krótkich Wpisów upamiętniających które nic nie wnoszą np.: RIP, Ś.P., Tato, Mamo, (*), /*/, [*]
  4. wpisywać Nick (Od kogo znicz) zawierający: cyfry, skróty, pojedyncze litery, inicjały, symbole (*), /*/, [*] oraz wyrazy powszechnie uważane za wulgarne,
  5. używania różnych nicków z jednego adresu email.
 9. Postawiony Wirtualny znicz widoczny jest w Serwisie przez okres 14 dni.
 10. Wpisy upamiętniające zostają trwale zapisane w Serwisie przy grobie, są one akceptowane przez Moderatora Serwisu w ciągu 24 godzin od ich publikacji przez Użytkownika.

§ 4. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania Serwisu, treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników oraz przerwane i niepoprawne funkcjonowania Serwisu.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Moderator Serwisu może usunąć postawiony Wirtualny znicz i Wpis upamiętniający jeżeli jest niezgodny z Regulaminem.
 2. Użytkownicy którzy w sposób rażący nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu zostaną zbanowani.
 3. W przypadku odnalezienia Wirtualnych zniczy które naruszają Regulamin prosimy o poinformowanie Moderatora Serwisu.
 4. Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje Regulamin w jego aktualnym brzmieniu.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania i może ulec zmianie w każdej chwili.