Lokalizacja grobu: XLIX / D / 7

SOCHA JÓZEF

ur. 17.02.1951    -    zm. 23.10.2018

   * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.
Powered by Placebo Multimedia, try with us ...