Lokalizacja grobu: XLVIII / H / 5

SĄCZAWA ANNA

ur. 24.07.1936    -    zm. 26.12.2017

   * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.
Powered by Placebo Multimedia, try with us ...