Menu

Lokalizacja grobu: XXIX / L / 17


SURMACZ WŁADYSŁAW

ur. 02.06.1920    -    zm. 05.01.1996

SURMACZ WŁADYSŁAW

Władysław Surmacz urodził się 2 czerwca 1920 roku w Wysokiej pow. Łańcut, gdzie ukończył szkołę powszechną. W roku 1934 wstąpił do Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. W chwili wybuchu wojny 1939r. zdążył ukończyć I klasę Liceum Ogólnokształcącego. Przez okres wojny pomagał rodzicom w gospodarstwie, jak również pracował dorywczo. W roku 1944 z chwilą wyzwolenia terenów gdzie przebywał, podjął kontynuowanie nauki w Liceum Ogólnokształcącym, by w roku 1945 złożyć egzamin dojrzałości. W roku szkolnym 1945/46 został zatrudniony jako nauczyciel kontraktowy Szkoły Powszechnej w Husowie w Inspektoracie Powiatu łańcuckiego. W latach 1946 – 1949 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Z dniem 1 września 1949 podjął pracę jako nauczyciel biologii w Ogólnokształcącej Koedukacyjnej Szkole Stopnia Podstawowego i Liceum w Stalowej Woli. W roku 1950 ukończył Centralny Kurs Biologii w Chełmie. W dniu 28 czerwca 1962r.  jako eksternista uzyskał tytuł magistra biologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pełnił także obowiązki instruktora powiatowego biologii w Ośrodku Doskonalenia Kadr Oświatowych, oraz Kierownika Powiatowego Ogniska Metodycznego w Nisku, jak również wykładał w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Stalowej Woli, gdzie przez okres roku szkolnego 1969/70 pełnił również dodatkowo obowiązki dyrektora. W ramach dodatkowego zatrudnienia wykładał także język łaciński w Liceum Medycznym w Stalowej Woli w latach 1972 – 1974. Decyzją Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie został powołany na stanowisko Profesora Szkoły Średniej w dniu 14 października 1973r. Oceniany przez przełożonych w okresie swej pracy zawsze uzyskiwał wyróżniające opinie za bogatą wiedzę z zakresu nauczanego przedmiotu, za dobrą współpracę z uczniami co było efektem dobrego przygotowywania ich do egzaminów dojrzałości i podejmowania studiów wyższych. Za bardzo dobre przygotowywanie uczniów do olimpiad biologicznych różnego stopnia łącznie z centralnym, otrzymał nagrodę II stopnia od Ministra Oświaty i Wychowania w roku 1973 i nagrodę Kuratora w roku 1976. W czasie pracy na stanowisku nauczyciela w uznaniu zasług został uhonorowany odznaczeniami państwowymi: Srebrny Krzyż Zasługi w listopadzie 1969r., Złoty Krzyż Zasługi w marcu 1974r., Medal 30-lecia Polski Ludowej w lipcu 1974r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego w listopadzie 1968r. W roku 1980 odszedł na emeryturę, ale pracował jeszcze w niepełnym wymiarze godzin ucząc jeszcze przez trzy lata łaciny w naszej szkole. Jeszcze dłużej, bo do lutego 1992 roku uczył łaciny w Liceum Medycznym. Profesor Surmacz zmarł 5 stycznia 1996 roku i został pochowany na Cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli.
 
 

 
 * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.Joanna Kraszy
07.10.2019, 22:10
Wspaniałemu nauczycielowi uczennica Liceum Medycznego w Stalowej Woli

piotr ignarski
18.11.2016, 00:12
mam 55 lat a Profesor jest ciągle z nami na lekcji w klasie