Lokalizacja grobu: XLVIII / H / 4

TYPIAK NATALIA

ur. 03.01.1946    -    zm. 24.12.2017

   * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.
Powered by Placebo Multimedia, try with us ...