Lokalizacja grobu: XLIX / A / 1

WATRAS JAN

ur. 26.06.1959    -    zm. 27.12.2017

   * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.
Powered by Placebo Multimedia, try with us ...