Lokalizacja grobu: XLIX / D / 8

KOZUB STANISŁAW

ur. 05.05.1935    -    zm. 24.10.2018

   * Pola obowiązkowe.
** Zapalenie wirtualnego znicza oznacza akceptację Regulaminu.
1 Wpis pojawi się po akceptacji przez moderatora.
Powered by Placebo Multimedia, try with us ...