Menu

Druki

 P E Ł N O M O C N I C T W O
do rejestracji aktu zgonu
w Urzędzie Stanu Cywinego
 
Oferujemy pomoc w załatwianiu wszelkich formalności związanych z rejestracją aktu zgonu. Jeśli się na to zdecydujesz, dostarcz do nas: dowód osobisty osoby zmarłej oraz kartę zgonu.
 

 U P O W A Ż N I E N I E
od odbioru ciała osoby zmarłej
 
W celu odbioru ciała osoby zmarłej z prosektorium szpitalnego niezbędne jest upoważnienie dla naszej firmy oraz dokument stwierdzający zgon lub karta zgonu.