Cmentarz Komunalny

Cmentarz  Komunalny w Stalowej Woli znajduje się przy ul. Ofiar Katynia 59, w południowo - zachodniej części miasta, otoczony lasami. Został otwarty w 1944 roku. Dotychczas pochowano 18 843 osoby (dane z 21.10.2017). W latach 1970 na cmentarzu został wzniesiony dom pogrzebowy z kaplicą, pełniący swe funkcje do dziś, przebudowany w latach 2005-2006. Na terenie cmentarza znajduje się Mauzoleum, wzniesione ku czci mieszkańców miasta, poległych w walce z okupantem. Od 1992 roku administratorem cmentarza jest MEMENTO Zakład Pogrzebowy sp. z o.o. Od roku 2003 cmentarz został wyposażony w system komputerowy ewidencji zmarłych i grobów, pozwalający między innymi na szybką lokalizację grobu. W 2009 roku została uruchomiona internetowa wyszukiwarka grobów.

Parametry techniczne:

  • zajmuje powierzchnię 10 ha,
  • jest zlokalizowany na terenie piaszczystym i suchym, posiadający dużą ilość pasów zieleni, z drzewami iglastymi,
  • podzielony na 50 kwater grzebalnych: groby ziemne oraz groby murowane. Alejki na cmentarzu utwardzono sypkim materiałem, których długość wynosi około 6 km,
  • może przyjąć do pochowania każdego zmarłego, niezależnie od miejsca jego śmierci i ostatniego miejsca zamieszkania,
  • zapewnia chowanie zmarłych w grobach tradycyjnych ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych - wielomiejscowych. Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (zlecającej pogrzeb),
  • posiada parking, cztery bramy wejściowe z czego trzy od strony ulicy Ofiar Katynia oraz jedną od strony ulicy Bojanowskiej,
  • wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną z sieci miejskiej. Woda z 24 punktów czerpalnych może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

 

 Cmentarz z lotu ptaka ...

 

 

 


Powered by Placebo Multimedia, try with us ...